Ceník

Aktuální ceník naleznete ve voze!

Ceny jsou tvořeny z pořizovací ceny vozu, provozních nákladů, aktuální ceny PHM, sazby za zákonné a havarijní pojištění (vozidla taxi mají ze zákona (diskriminační) dvojnásobnou sazbu pov.poj. a automaticky v desítkách % vyšší hav.poj.), všech daní (silniční, z příjmu,…), poplatků a v neposlední řadě zasloužených mzdových nákladů a odvodů za řidiče. 

Cenu ovlivňuje vzdálenost trasy a obsazenost vozidla. 

Ceny cizincům, ani sezóně nezvyšujeme.  Nesnižujeme se k nešvaru některých konkurenčních taxislužeb, jakým bývá zdvojnásobení běžné sazby na Silvestr a Nový rok!

Důležité doplňující informace k ceníku:

Za přistavení vozu mimo výchozí stanoviště (centrum města Jeseník), nebo návratu zpět, Vám bude přičteno „PŘÍSTAVNÉ“, které odpovídá nejkratší vzdálenosti nutné k přesunu prázdného vozidla.

„ČEKÁNÍ“ znamená, každé zastavení vozu se zákazníkem na jeho žádost a dále také zastavení vyplývající z povahy silničního provozu (semafor, železniční přejezd a pod.), vyjma poruchy na vozidle a nebo řešení dopravního přestupku PČR zapřičiněným řidičem.

Maximální počet najednou přepravovaných jízdních kol v jednom voze jsou 2ks.

*SLEVA slouží k promo akcím – vyjádření v % je pouze přibližné a v případě odmítnutí poskytovatelem, nevzniká zákazníkovi na ní žádný právní nárok!

Pokud shledáte jakoukoliv nesrovnalost v ceně za jízdné, vyžádejte si a uschovejte doklad z taxametru. Poté nás co možná v nejbližším možném termínu kontaktujte prostřednictvím e-adresy: oktaxi@email.cz

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Přejeme Vám příjemnou a bezpečnou jízdu 🙂

“Copyright ©” –  Dle zákona č. 121/2000 Sb.,  o právu autorském § 9 !