Ceník

Důležité doplňující informace k ceníku:

Aktuální ceník naleznete ve voze!

Za přistavení vozu mimo výchozí stanoviště (centrum města Jeseník), nebo návratu zpět, Vám bude přičteno „PŘÍSTAVNÉ“, které odpovídá nejkratší vzdálenosti nutné k přesunu prázdného vozidla.

„ČEKÁNÍ“ znamená, každé zastavení vozu se zákazníkem na jeho žádost a dále také zastavení vyplývající z povahy silničního provozu (semafor, železniční přejezd a pod.), vyjma poruchy na vozidle a nebo řešení dopravního přestupku PČR zapřičiněným řidičem.

Maximální počet najednou přepravovaných jízdních kol v jednom voze jsou 2ks.

*SLEVA slouží k promo akcím nebo je určena pro držitele karty „JESENÍKY RegionCard“ – vyjádření v % je pouze přibližné a běžný zákazník na ní nemá žádný právní nárok!

V případě nesrovnalostí s cenou jízdného si uschovejte doklad z taxametru a kontaktujte nás naoktaxi@email.cz

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Přejeme Vám příjemnou a bezpečnou jízdu 🙂