Akce – senior taxi

Senior OK TAXI

Senioři ve věku 65 a více let, s bydlištěm v Jeseníku se mohou zaregistrovat u řidiče ve voze a obdrží kartu senior OK TAXI.

KARTA JE URČENA PRO POTŘEBNÉ SENIORY – neslouží na cestování po restauracích!

Na základě karty budou mít neomezenou možnost využívat 365 dní v roce 24 hodin denně vozidla označená logem OK TAXI Jeseník, za jednotnou sumu 40 korun za jednu jízdu po městě. (Až na malé výjimky odlehlejších lokalit – dle přiložené mapy.)

Poskytnutou slevou výhody pro držitele karty senior OK TAXI nekončí. Nad rámec běžného provozování taxislužby poskytují řidiči osobám doprovod. Doprovod řidič zajišťuje výhradně na požádání od hlavních vchodových dveří rodinného domu nebo domu o více bytových jednotkách k vozu a zpět. Do čekáren ordinací, popřípadě lékárny nebo na úřad. Zde klienta zanechá a následně ho vyzvedne v předem domluvený čas nebo po telefonickém objednání.

Výjimku tvoří budova České pošty v Jeseníku, kde klienty řidiči nedoprovází, protože zde není ve většině případů možnost v blízkosti bezpečně a bez porušení pravidel silničního provozu zastavit a stát. Zde klienta řidiči vysadí co nejblíže k vchodovým dveřím a vrací se zpět ve smluveném čase nebo po telefonickém objednání.

Řidiči SENIOR OK TAXI v žádném případě nedoprovází klienty do obchodů, nezajišťují nákupy, neprovádí rozvoz jídel a podobně! Vždy se jedná o fyzickou přepravu pokud možno mobilních a svéprávných klientů – sleva pro držitele karty senior OK TAXI se vztahuje i na vlastní doprovod jednou osobou!

ZDA MÁ SENIOR NÁROK NA SLEVU A JESTLI OBDRŽÍ KARTU, ROZHODNE PROŠKOLENÝ ŘIDIČ POD LOGEM OK TAXI!

Pro klienty z okolních obcí nabízí firma 40% slevu na trasu začínající nebo končící v centru města Jeseník.

Další akce – slevy:

Celoroční:

  • 20% sleva pro spolupracující personál
  • 10% sleva pro stálé klienty

Aktuální:

  • 50 Kč sleva z jízdného za každou pátou jízdu – Po každé uskutečněné jízdě vyměňujte kartičky s pořadovým číslem 1 – 4 a za pátou jízdu získáte 50 Kč zpět. Kartičky si vyžádejte ve vozidle u řidiče

ok-taxi-kuponok-taxi-kuponz

„U nás má každý své místo”
„Kde jiní končí, my začínáme”
„Kde jiní končí, my nezastavujeme”
„OK Taxi - partner pro každý cíl”
„OK Taxi - Tvá taxislužba”