Ceník

Aktuální ceník naleznete ve voze!

Ceny jsou tvořeny z pořizovací ceny vozu, provozních nákladů, aktuální ceny PHM, sazby za zákonné a havarijní pojištění (vozidla taxi mají ze zákona (diskriminační) dvojnásobnou sazbu pov.poj. a automaticky v desítkách % vyšší hav.poj.), všech daní (silniční, z příjmu,…), poplatků a v neposlední řadě zasloužených mzdových nákladů a odvodů za řidiče. 

Cenu ovlivňuje vzdálenost trasy a obsazenost vozidla. 

Ceny cizincům, ani sezóně nezvyšujeme.  Nesnižujeme se k nešvaru některých konkurenčních taxislužeb, jakým bývá zdvojnásobení běžné sazby na Silvestra a Nový rok!

Důležité doplňující informace k ceníku:

Jsme taxislužba zajišťující dopravní obslužnost ve městě Jeseník a v blízkém okolí. Z důvodu udržení maximální příznivé ceny jízdného a ekonomické smysluplnosti našeho podnikání jsme nuceni účtovat za přistavení vozu mimo výchozí stanoviště – centrum města Jeseník (cca nad okruh 1Km z nám. TGM) nebo návratu zpět, tzv. „PŘÍSTAVNÉ – PŘÍPLATEK“, který odpovídá nejkratší vzdálenosti nutné k přesunu (přistavení) prázdného vozidla k zákazníkovi.

„ČEKÁNÍ,“ znamená každé zastavení vozu se zákazníkem na jeho žádost a dále veškerá zastavení vyplývající z povahy silničního provozu (na semaforu, železničním přejezdu apod.). Naopak zastavení zapříčiněné poruchou na vozidle nebo řešením dopravního přestupku PČR způsobeným řidičem, není klientům účtováno.

PŘEPRAVA BICYKLŮ A KOLOBĚŽEK – Přeprava je za poplatek a maximální počet přepravovaných kol v jednom voze jsou 3ks. 

* SLEVA – slouží k promo akcím, vyjádření v % je pouze přibližné. Běžným zákazníkům na slevu nevzniká žádný právní nárok.

** SLEVA – sazba pro spolupracující personál s firmou OK TAXI a seniorům za hranice města Jeseník.

SENIOR TAXI 50,-Kč/Jízda – jednorázová sazba po městě Jeseník, viz. mapka u řidiče nebo web. Nad hranice vyznačené SENIOR OK TAXI. Nárok na slevu má pouze zaregistrovaný držitel karty SENIOR OK TAXI Jeseník.

Pokud shledáte jakoukoliv nesrovnalost v ceně za jízdné, vyžádejte si a uschovejte doklad z taxametru. Poté nás co možná v nejbližším možném termínu kontaktujte prostřednictvím e-adresy: oktaxi@email.cz

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Přejeme Vám příjemnou a bezpečnou jízdu 🙂

“Copyright ©” –  Dle zákona č. 121/2000 Sb.,  o právu autorském § 9 !